София, бул. Княгиня Мария Луиза No. 38
Училище за обучение по астрология

0888 / 42 06 43

Статии

Речник на термините в хорарната астрология

    Антисция. Две планети са в антисция, когато са разположени на еднакво разстояние, от оста 0 гр. Рак/Козирог. Когато Слънцето е в тези градуси – дните и нощите са еднакво дълги. Например, планета намираща се в 11 гр. Водолей има... прочети статията

Речник на термините в хорарната астрология

    Кверент или питащ. В хорарната астрология така наричаме човека, който задава въпрос. Квезит или това за което се пита, т.е темата на въпроса. В хорарната астрология така наричаме и човека, за когото е зададен въпрос. Десни... прочети статията

Речник на термините в хорарната астрология

    Минорни аспекти. Те са полусекстил от 30 гр., полуквадрат от 45 градуса, квинтил от 72 градуса, сесквиквадтрат от 135 градуса, биквинтил от 144 градуса и квинконс от 150 градуса. Изразът „минорни аспекти” започва бавно да навлиза... прочети статията

Речник на термините в хорарната астрология

    Рецепция. Положение при което две/или повече/ планети взаимно се намират в трона или екзалтацията на всяка една поотделно. Рецепцията позволява преместване на планетите в знака на тяхното достойнство. При преместването... прочети статията

Copyright © Всички права запазени. Astroschool-bg.com

Разработено от Amigo Style Ltd.