Първото и единствено Астро училище в България

  • Позвънете

    0888 42 06 43
  • Работно време

    Пон. до Петък 08:00 - 17:00
  • Адрес

    гр. София

Символични дирекции

 

 

Нов курс по

Символични дирекции в прогностичната астрология

ще започне на 29.09.2024 от 10.00 часа

 

Информация и записвания 0888-42-06-43

Занятията ще се проведат на :

 

Програма

На курса по СИМВОЛИЧНИ ДИРЕКЦИИ

 

Символичните дирекции са прогностичен метод в астрологията, който дава възможност да се съставят както дългосрочни астрологични прогнози, така и прогнози за по-кратък интервал от време. Този метод е уникален тъй като определя възможността да се случат дадени събития, както и невъзможността те да се случат.

 

Чрез символичните дирекции астрологът може със сигурност да определи годините на важните събития в живота на родения, такива като сключване на брак, поява на деца, придобивки, кризи, загуби и др.

Методът на изчисление е символичен и не е свързан с реалното движение на планетите. Обикновено планетите, куспидите и други точки от натална карта се преместват със скорост 1 градус = на  1 година, или със скорост равна на скоростта на наталното Слънце, или скоростт равна на 12 градуса, на 30 градуса и т.н.

 

Теория:

Понятието  промисор и акцептор. Изчисление на промисора в дирекциите. Как да се отчита наталното положение на промисора и акцептора. Определяне на точните дати на аспектите.

 

Как анализираме Символичните дирекции?

 

В Символичните Дирекции събитията в живота на Роденият са свързани с два астрологически фактора – с аспектите и с ингресиите на планети и на куспиди.

 

Разглеждаме :

Аспекти на Дирекционните планети и Дирекционни Лунни възли към куспидите на наталните домове

Аспекти на Дирекционните куспиди на домовете към наталните планети и Лунни възли

Ингресия на Дирекционните куспиди на домовете

Обратни ингресии на Дирекционните куспиди на домовете

Аспекти на Дирекционните планети към наталните планети

Ингресия на Дирекционните планети 

Как действат планетите. Изчисляване на дирекции за промеждутъчни дати

Изчисляване времето на събитието.

 

Видове АСПЕКТИ, ОРБИСИ И СЪБИТИЯ. Влияние на наталните аспекти върху дирекционните. Аспекти на дирекционните куспиди на домовете към планетите и дирекционните планети към куспидите на домовете. Събития свързани с дирекции на куспидите на домовете. Връзка между планетите в наталната карта чрез диспозиции, чрез владение, екзалтация или тригонокрация.

Лунните възли в символичните дирекции

 

Практикум

Анализ на примерни карти.

Съставяне на прогнози с метода на символичните дирекции.