Първото и единствено Астро училище в България

  • Позвънете

    0888 42 06 43
  • Работно време

    Пон. до Петък 08:00 - 17:00
  • Адрес

    гр. София

Прогностична Астрология

  Онлайн Курсове по прогностична астрология

Второ ниво -напреднали

от 14 Януари 2024 

Онлайн курсовете включват лекции и практически занятия по прогностична астрология. Обучението цели да даде знания и развие умения в прогностичния анализ на рождената карта. Изучават се основните прогностични методи и системи в съвремената астрология - Транзити, Вторични прогресии, Слънчево възвръщане, Символични дирекции, Лунни и Слънчеви затъмнения в прогностиката. Занятията се провеждат в дните от уикенда, 3 пъти месечно, със учебна заетост 18 астрономични часа месечно. 

Месечната такса  е 190 лв. В цената на курса са включени онлайн лекции, писмени лекциионни материали, упражнения и проверка на домашни. Предоставя се запис за допълнително прослушване на проведените лекции. 

 

Таксата за курса може да платите в

Обединена Българска Банка

IBAN: BG83UBBS88881000944231
BIC код: UBBS BGSF

АСТРОУЧИЛИЩЕ
Основание : курс по астрология

 

Може да се запишете за участие в курса като попълните формата "Запиши се за курса". Ние ще се свържем с вас.  

   -----------------------------

 КУРС ПО ПРОГНОСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ 

ПРОГРАМА 

   

 ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

 Транзити

 Запознаване с основните прогностични методи в астрологията.

Теория на Транзитите - прогностичен метод отчитащ ежедневното движение на планетите и тяхното влияние в рождената карта. Ефемериди и работа с тях. 

Универсални транзити. Влияния и особености в интерпретацията на универсалните транзити. Взаимни аспекти между транзитиращите планети. Особености и влияние на ретроградното движение на транзитиращите планети.

Индивидуални /лични/ транзити - Натална карта и транзити. Влияния и особености в интерпретацията на индивидуалните транзити. Фазите на живота. Транзитни цикли на бавните планети и свързаните с тях възрастови периоди в живота на родения. Закономерни кризи на жизнените цикли и тяхното разрешаване.Построяване на транзитната картина за даден период от време. Правила при интерпретацията на транзитите към радикса. 

Домовете в прогностичната астрология. Транзити на Слънце, Луна, Венера, Марс, Меркурий и бавните планети през наталните домове.

Аспекти на транзитиращите планети към кардинални точки от радикса. Орбиси на различните транзити в аспект с натални планети и домове.Взаимни аспекти между транзитите и планетите в радикса. Аспектни конфигурации между планетите в наталната карта и транзитите. Транзитни цикли на двойка планети през наталните домове и аспекти.

Слънчеви и Лунни затъмнения в астрологията. Транзити на затъмненията в наталната карта - интерпретация и прогноза.

Практически занятия и Упражнения

Обобщение на материала по транзити. Разглеждане на примери. Съставяне на прогноза с метода на транзитите. Изследване на транзитите по събития. Работа по теми. Анализ на деловите и интимните партньорства, бизнес, работа, финансии, здраве, пътувания, забавления и др.

 

  

 

 Вторични прогресии 

Курсът започва на 8 Януари 2023 от 10.00 часа.

 

ПРОГРАМА 

 Описание на метода. Построяване на прогресивната карта. Отбелязване на новите позиции на прогресивните планетите по знаци, домове и аспекти. Прогресивна сигнатура. Осем фази на прогресивния Слънчево-Лунния цикъл и тяхното съответствие с осемте фази живота. Възрастови особености и развитие. 

Влияние на Прогресивната Луна в зодиакалните знаци. Прогресивната Луна през домовете на наталната карта.Скорост на движение на прогресивната Луна и нейните аспекти.

Слънцето в прогресиите – влияние на Слънцето по разположение в знак, в дом и по аспекти.

Прогресивните планети и върхове на домове. Ингресии на планетите. Ингресии на куспидите на домовете. Аспекти на прогресивните планети с наталните и прогресивни планети.

Аспектни конфигурации в прогресивната карта. Аспектни конфигурации между прогресивни и натални планети.

Практически занятия  и упражнения. Съставяне на прогнози с метода на прогресиите. Разглеждане на примери. 

    

Слънчево възвръщане 

Построяване и интерпретация на Солара – тенденции и събития заложени в него. Основни правила за тълкуване на Соларната карта.

Асцендентът на Слънчевата революция. 12-те знака на зодиака и свързаните с тях тенденции за възможни събитията през годината.Дом и аспекти на Слънцето в Солара.Как соларната карта се вписва в наталната. Разпределение на планетите по домове, оси и квадранти.

Изгряващите планети и планети в съвпад с ъглите. Ролята на Управителя на Асцендента, неговото домово разположение, достойнства, слабости, движение, аспекти. Възвръщане на планетите от солара на същото място както в наталната карта или на мястото на други планети в наталната карта.

Аспекти между планетите в Солара и аспекти между наталните и соларните планети.

Упражнения. Теми на годината посочени в Солара. Съставяне на годишна прогноза с метода на Солара.

 

Символични дирекции

 

Методика на изчисляване на дирекциите.

Понятията акцептор и промисор. Влияние на куспидите на домовете в дирекциите.Действие на планетите в дирекциите. Ингресии на планетите.

Аспекти и орбиси. Връзка между планетите в наталната карта чрез диспозиторите. Дирекции на планетите към наталните куспиди и свързаните с тях събития и промени в живота на родения. 

Ингресии на домовете. Събития посочени от дирекциите.

Практически занятия и упражнения.

Разглеждане на примери и съставяне на прогноза с метода на дирекциите. 
  

 

Обучение по астрология за НАЧИНАЕЩИ