София, бул. Княгиня Мария Луиза No. 38
Училище за обучение по астрология

0888 / 42 06 43

ПРОГНОСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ

обратно

 

Онлайн Курс по прогностична астрология

 ОБУЧЕНИЕ - ВТОРО НИВО, НАПРЕДНАЛИ 

 

започва на 7 Февруари 2021   

от 10.00 - до 14.00 часа 

  

Продължителността на курса е 6 месеца /от 7.02. до 17.07.2021/ и включва теория и практически занятия по прогностична астрология. Обучението цели да даде знания и развие умения в прогностичния анализ на рождената карта. Изучават се основните прогностични методи и системи в съвремената астрология - Транзити, Вторични прогресии, Слънчево възвръщане - Солар, Символични дирекции, Лунни и Слънчеви затъмнения в прогностиката.

 

Занятията се провеждат в дните от уикенда, 3 пъти месечно, със учебна заетост 16 учебни часа месечно. 

 

Месечната такса за курса е 180 лв. В цената на курса са включени лекции, писмени материали, упражнения и проверка на домашни. Предоставя се запис за допълнително прослушване на проведените лекции.

 

Таксата за курса може да платите в

Обединена Българска Банка

IBAN: BG83UBBS88881000944231
BIC код: UBBS BGSF

АСТРОУЧИЛИЩЕ
Основание : курс по астрология

 

 

Може да се запишете за участие в курса като попълните формата "Запиши се за курса".

Ние ще се свържем с вас.

 

записвания и на телефон: 0888-42-06-43 

   -----------------------------

 

 

 КУРС ПО ПРОГНОСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ 

 

ПРОГРАМА 

 

  

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР - ПРОГРАМА

 

Транзити

 


Запознаване с основните прогностични методи в астрологията.

Теория на Транзитите- прогностичен метод отчитащ ежедневното движение на планетите и тяхното влияние в рождената карта. Ефемериди и работа с тях. 

 

Универсални транзити. Влияния и особености в интерпретацията на универсалните транзити. Взаимни аспекти между транзитиращите планети. Особености и влияние на ретроградното движение на транзитиращите планети.

 

Индивидуални /лични/ транзити - Натална карта и транзити. Влияния и особености в интерпретацията на индивидуалните транзити. Фазите на живота. Транзитни цикли на бавните планети и свързаните с тях възрастови периоди в живота на родения. Закономерни кризи на жизнените цикли и тяхното разрешаване.Построяване на транзитната картина за даден период от време. Правила при интерпретацията на транзитите към радикса. 

 

Домовете в прогностичната астрология. Транзити на Слънце, Луна, Венера, Марс, Меркурий и бавните планети през наталните домове.

 

Аспекти на транзитиращите планети към кардинални точки от радикса. Орбиси на различните транзити в аспект с натални планети и домове.Взаимни аспекти между транзитите и планетите в радикса. Аспектни конфигурации между планетите в наталната карта и транзитите. Транзитни цикли на двойка планети през наталните домове и аспекти.

 

Слънчеви и Лунни затъмнения в астрологията. Транзити на затъмненията в наталната карта - интерпретация и прогноза.

 

Практически занятия и Упражнения

Обобщение на материала по транзити. Разглеждане на примери. Съставяне на прогноза с метода на транзитите. Изследване на транзитите по събития. Работа по теми. Анализ на деловите и интимните партньорства, бизнес, работа, финансии, здраве, пътувания, забавления и др.

 

 

 

 

   ВТОРИ СЕМЕСТЪР -  ПРОГРАМА

 

 Вторични прогресии 

 

Описание на методаПострояване на прогресивната карта. Отбелязване на новите позиции на прогресивните планетите по знаци, домове и аспекти. Прогресивна сигнатура. Осем фази на прогресивния Слънчево-Лунния цикъл и тяхното съответствие с осемте фази живота. Възрастови особености и развитие. 

 

Влияние на Прогресивната Луна в зодиакалните знаци. Прогресивната Луна през домовете на наталната карта.Скорост на движение на прогресивната Луна и нейните аспекти.

Слънцето в прогресиите – влияние на Слънцето по разположение в знак, в дом и по аспекти.

 

Прогресивните планети и върхове на домове. Ингресии на планетите. Ингресии на куспидите на домовете. Аспекти на прогресивните планети с наталните и прогресивни планети.

 

Аспектни конфигурации в прогресивната карта. Аспектни конфигурации между прогресивни и натални планети.

 

Практически занятия  и упражнения. Съставяне на прогнози с метода на прогресиите. Разглеждане на примери. 

 

 

 

Слънчево възвръщане 

 

Построяване и интерпретация на Солара – тенденции и събития заложени в него. Основни правила за тълкуване на Соларната карта.

 

Асцендентът на Слънчевата революция. 12-те знака на зодиака и свързаните с тях тенденции за възможни събитията през годината.Дом и аспекти на Слънцето в Солара.Как соларната карта се вписва в наталната. Разпределение на планетите по домове, оси и квадранти.

 

Изгряващите планети и планети в съвпад с ъглите. Ролята на Управителя на Асцендента, неговото домово разположение, достойнства, слабости, движение, аспекти. Възвръщане на планетите от солара на същото място както в наталната карта или на мястото на други планети в наталната карта.

 

Аспекти между планетите в Солара и аспекти между наталните и соларните планети.

 

Упражнения. Теми на годината посочени в Солара. Съставяне на годишна прогноза с метода на Солара.

 

  

Символични дирекции

 

Методика на изчисляване на дирекциите.

Понятията акцептор и промисор. Влияние на куспидите на домовете в дирекциите.Действие на планетите в дирекциите. Ингресии на планетите.

 

Аспекти и орбисиВръзка между планетите в наталната карта чрез диспозиторите. Дирекции на планетите към наталните куспиди и свързаните с тях събития и промени в живота на родения. 

 

Ингресии на домовете. Събития посочени от дирекциите.

 

Практически занятия и упражнения.

Разглеждане на примери и съставяне на прогноза с метода на дирекциите. 
 

 

 

 

Обучение по астрология за НАЧИНАЕЩИ

 

 

 

 Запиши се за курса

Име:  *  
Фамилия: *  
Телефон: *  
E-mail: *  
Забележка:
изпрати
* задължителни полета

Copyright © Всички права запазени. Astroschool-bg.com

Разработено от Amigo Style Ltd.