Първото и единствено Астро училище в България

  • Позвънете

    0888 42 06 43
  • Работно време

    Пон. до Петък 08:00 - 17:00
  • Адрес

    гр. София

Хорарна астрология

 ПРОГРАМА

 

Теория

1.Философия на хорарната астрология. Как да я използваме правилно. Предварителен анализ на хорарната карта. Отразяване на въпроса. Радикалност на картата. Връзката между хорарната карта и наталната карта на питащия. Компетентност на астролога.
2. Определяне на сигнификаторите. Видове сигнификатори. Достойнства и слабости на сигнификаторите. Планетите като сигнификатори. Ретроградни планети. Ъглови планети. Рецепция между планетите.
3. Специфичната роля на Луната като ко-сигнификатор.
4. Критични градуси.
5. Управител на часа на въпроса.
6. Точката на щастие в хорарните карти.
7. Апликационни и сепарационни аспекти.
8. Домовете в хорарната карта. Производни домове.
9. Аспекти към куспидите на домовете.
10. Методика на разглеждане на въпроси касаещи питащия и въпроси свързани с други лица.
11. Съждение и заключителен анализ на хорарната карта.
· признаци за осъществяване на въпроса и положителен отговор
· признаци за отричане на изпълнението и отрицателен отговор
· признаци за неопределеност 

 

Практика

12. Методика на разглеждане на въпроси свързани с бизнеса, работата и финансовите дела.
13. Методика на разглеждане на въпроси свързани с любовни, брачни и делови отношения.
14. Методика на разглеждане на въпроси свързани със здравето.
15. Методика на разглеждане на въпроси свързани с документи, пътувания и обучение.
16. Методика на разглеждане на въпроси свързани с бременност и раждане