Първото и единствено Астро училище в България

  • Позвънете

    0888 42 06 43
  • Работно време

    Пон. до Петък 08:00 - 17:00
  • Адрес

    гр. София

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

AstroSchool

  ТРЕТО НИВО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АСТРОЛОГИЯ В АСТРОУЧИЛИЩЕ

 

 

ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ 

астрология на въпросите и отговорите

Философия на хорарната астрология. Как да я използваме правилно. Предварителен анализ на хорарната карта. Отразяване на въпроса. Радикалност на картата. Планетите като сигнификатори.Рецепция между планетите.Специфичната роля на Луната като ко-сигнификатор.Апликационни и сепарационни аспекти. Домове. Производни домове.Методика на разглеждане на въпроси касаещи питащия и въпроси свързани с други лица. Съждение и заключителен анализ на хорарната карта.

     

 

      СИНАСТРИЯ 

     астрология на човешките отношения  

Методи на синастричния анализ – видове синастрия. Основни правила при  съпоставяне на две карти.Как е поставена темата за любовта и брака в наталната карта-индивидуални характеристики на личността-темперамент, характер, особености, необходимост от създаване на връзки и отношения.

Етапи в сравняването на двата хороскопа. Психологична и емоционална съвместимост.Принципи на съответствие, взаимно привличане и хармония. Принципи на несъвместимост и липса на разбирателство. Домовете в синастрията. Синастрични планети в домовете на партньора - принципи на тълкуване. Синастрични аспекти между планетите от двете карти –хармонични, дисхармонични, кармични и творчески.Упражнения.

 

 

ЕЛЕКТИВНА АСТРОЛОГИЯ 

Астрологията помагаща да определим подходящо време за начало на различни видове иницативи.

Видове Елекции. Основни правила при съставяне на елективни карти.Символични значения на планети и знаци. 4.Луната като сигнификатор на желанията и действията на клиента. Сила и слабост на Луната. Влияние на аспектите на Луната. 12 основни типа елекции. Есенциални и акцидентални достойнства на планетите. Сатурн, Марс, Уран като злосторници в електива-как да неутрализираме тяхното влияние. Елективни карти свързани с бизнес, покупко-продажби,подаване на документи, регистрация на фирми, обучение, пътувания, сключване на брак, операции, лечение др.

 

КОМПОЗИТНИ КАРТИ В СИНАСТРИЯТА

Композитни карти – основни принципи и правила за изчисление на композита. Ролята на знака на Асцендента и дома на управителя на Асцендента, като основни фактори описващи характера на отношенията.Планетите в  домовете. Стелиуми и аспектни конфигурации.Значение на Венера в композита. Аспекти на личните планети. Алгоритъм за интерпретация на композита. Използване на композита за анализ на отношения на група хора. Типични проблеми в отношенията, които са отразени в композитната карта:  ревност, илюзии  и разочерования, лоша комуникация, зависимост от родители, емоционални наранявания от други връзки, неосвободеност от миналото, изневяра и др. Динамика на връзката и прогноза – проследяване на отношенията в развитие. Упражнения.

 

  

РЕКТИФИКАЦИЯ  - уточняване на часа на раждане

Данни и събития необходими за ректификацията. Съставяне на работна карта и проверка на хипотези за часа на раждане.Обстоятелства около раждането и свързани с тях хипотези за изгряващия знак или планета / планети. Първа стъпка в процеса на ректификация: Определение на осите ASC-DSC/ MC-IC.Техники за определяне на асцендента по външния вид на родения. Други методи, които да се използват за ректификация. Корекция по събития и най-често използвани прогностични методи.. Ректификация при неизвестно време на раждане. Упражнения с ректифициране на рождени карти на участниците в курса

 

 МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ

 

 

 

Програма на обучението по астрология