София, бул. Княгиня Мария Луиза No. 38
Училище за обучение по астрология

0888 / 42 06 43

ТРАНЗИТИ

  Прогностична астрология


ТРАНЗИТИ

  

Теория

1.Запознаване с основните методи в астрологията за съставяне на прогнози.. Методът на Транзитите – прогностичен метод отчитащ ежедневното движение на планетите и тяхното влияние в рождената карта. Правила при работа с транзити.

2.Универсални транзити. Влияния и особености в интерпретацията на транзитите. Взаимни аспекти между транзитиращите планети.

3.Индивидуални /лични/ транзити -Натална карта и транзити. Влияния и особености в интерпретацията на индивидуалните транзити.

4.Фазите на живота. Транзитни цикли на бавните планети и свързаните с тях възрастови периоди в живота на родения. Закономерни кризи на жизнените цикли и тяхното разрешаване.

5.Построяване на транзитната картина за даден период от време.Основни правила при интерпретацията на транзитите към радикса.

6.Домовете в прогностичната астрология. Транзити на Слънце, Луна, Венера, Марс, Меркурий и бавните планети през наталните домове.

7.Аспекти на транзитиращите планети към кардинални точки от радикса. Орбиси на различните транзити в аспект с натални планети и домове.Взаимни аспекти между транзитите и планетите в радикса.

-аспекти на транзитно Слънце към натални планети

-аспекти на транзитна Луна към натални планети

-аспекти на транззитен Меркурий към натални планети

-аспекти на транзитна Венера към натални планети

-аспекти на транзитен Марс към натални планети

-аспекти на транзитни Юпитер и Сатурн към натални планети

-аспекти на транзитни Уран, Нептун и Плутон към натални планети

8.Аспектни конфигурации между планетите в наталната карта и транзитите. Транзитни цикли на двойка планети през наталните домове и аспекти.

9.Транзитни Лунации и тяхната връзка с планетите и домовете в радикса

10.Ретроградно движение на транзитиращите планети. Конверсни транзити.

11.Месечна прогноза върху примери /по желание може да се включи прогноза на участник от курса/

12.Обобщение на материала по транзити.

 

 

 

Практически занятия и упражнения

Съставяне на прогноза с метода на транзитите. Работа по теми. Анализ на деловите и интимните партньорства, бизнес, работа, финансии, здраве, пътувания, забавления и др.

 

Специализирани курсове

 

 

Copyright © Всички права запазени. Astroschool-bg.com

Разработено от Amigo Style Ltd.