София, бул. Княгиня Мария Луиза No. 38
Училище за обучение по астрология

0888 / 42 06 43

ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ

  ПРОГРАМА

 

    1.Философия на хорарната астрология. Как да я използваме правилно. Предварителен анализ на хорарната карта. Отразяване на въпроса. Радикалност на картата. Връзката между хорарната карта и наталната карта на питащия. Компетентност на астролога.
2. Определяне на сигнификаторите. Видове сигнификатори. Достойнства и слабости на сигнификаторите. Планетите като сигнификатори. Ретроградни планети. Ъглови планети. Рецепция между планетите. 
3. Специфичната роля на Луната като ко-сигнификатор.
4. Критични градуси. 
5. Управител на часа на въпроса. 
6. Точката на щастие в хорарните карти.
7. Апликационни и сепарационни аспекти.
8. Домовете в хорарната карта. Производни домове.
9. Аспекти към куспидите на домовете.
10. Методика на разглеждане на въпроси касаещи питащия и въпроси свързани с други лица.
11. Съждение и заключителен анализ на хорарната карта.
· признаци за осъществяване на въпроса и положителен отговор 
· признаци за отричане на изпълнението и отрицателен отговор 
· признаци за неопределеност

 

Практика

12. Методика на разглеждане на въпроси свързани с бизнеса, работата и финансовите дела.

13. Методика на разглеждане на въпроси свързани с любовни, брачни и делови отношения.

14. Методика на разглеждане на въпроси свързани със здравето.

15. Методика на разглеждане на въпроси свързани с документи, пътувания и обучение.

16. Методика на разглеждане на въпроси свързани с бременност и раждане

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ - ТРЕТО НИВО обучение

Copyright © Всички права запазени. Astroschool-bg.com

Разработено от Amigo Style Ltd.