София, бул. Княгиня Мария Луиза No. 38
Училище за обучение по астрология

0888 / 42 06 43

ПРОГНОСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ

НОВ онлайн КУРС ПО ПРОГНОСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ  

ВТОРО НИВО

 

Започва на 6 Февруари 2021 година  от 14.30 -18.30 часа

Продължителността на курса е  6 месеца.  Занятията се провеждат три пъти месечно в дните от уикенда. Изучават се основните прогностични методи в астрологията.

Месечната такса е 180 лв 

В цената са включени лекции, онлайн запис на лекциите, учебни материали, упражнения и проверка на домашни.

  

ПРОГРАМА

на курса по прогностична астрология

Първи семестър

 

 

 

Транзити

 

 

 

Запознаване с основните методи в астрологията за съставяне на прогнози.. Методът на Транзититепрогностичен метод, отчитащ ежедневното движение на планетите и тяхното влияние в рождената карта. 

 

 

 

Правила при работа с транзити.

Универсални транзити. Влияния и особености в интерпретацията на транзитите. Взаимни аспекти между  транзитиращите планети.

Индивидуални /лични/ транзитиНатална карта и транзити. Влияния и особености в интерпретацията на индивидуалните транзити.

Фазите на живота. Транзитни цикли на бавните планети и свързаните с тях възрастови периоди в живота на  родения.

Закономерни кризи на жизнените цикли и тяхното разрешаване.Построяване на транзитната картина за даден период от време.Основни правила при интерпретацията на транзитите към радикса. 

 

Домовете в прогностичната астрология. Транзити на Слънце, Луна, Венера, Марс, Меркурий и бавните планети през наталните домове.

Аспекти на транзитиращите планети към кардинални точки от радикса. Орбиси на различните транзити в аспект с натални планети и домове.Взаимни аспекти между транзитите и планетите в радикса.

Аспектни конфигурации между планетите в наталната карта и транзитите.

Транзитни цикли на двойка планети през наталните  домове и аспекти.Транзитни Лунации и тяхната връзка с планетите и домовете в радикса. Ретроградно движение на транзитиращите планети. Конверсни транзити.

  

    

Практически занятия и упражнения :

 

 

 

Съставяне на прогноза с метода на транзитите. Работа по теми. Анализ на деловите и интимните партньорства, бизнес, работа, финансии, здраве, пътувания, забавления и др. Месечна прогноза върху примери, по желание може да се включи прогноза на участник от курса. Обобщение на материала по транзити.

 

Вторични Прогресии

Описание на метода. Построяване на прогресивната карта. Сравняване с наталната карта. Отбелязване на нови позиции на прогресивните планетите по знаци, домове и аспекти.

Прогресивна сигнатура. Осем фази на прогресивния Слънчево- Лунен цикъл и съответствието му с осемте фази на динамика на събитията от живота. Възрастови особености и развитие.


Влияние на Прогресивната Луна в 12-те зодиакални знаци. 
Прогресивната Луна през домовете на наталната карта. Скорост на движение на прогресивната Луна и аспекти.


Слънцето в прогресиите – влияние по разположение в знак, в дом и по аспекти.

Прогресивни ингресии на планети и върхове на домове.

Аспекти на прогресивните планети с наталните и прогресивни планети.

Аспектни конфигурации в прогресивната карта. Конфигурации между прогресивни и натални планети.

 

Практически занятия

Съставяне на прогнози с метода на прогресиите. Разглеждане на примери. 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Всички права запазени. Astroschool-bg.com

Разработено от Amigo Style Ltd.