Първото и единствено Астро училище в България

  • Позвънете

    0888 42 06 43
  • Работно време

    Пон. до Петък 08:00 - 17:00
  • Адрес

    гр. София

Библиотека лекции

AstroSchool

ХОРАРНА астрология 1

Хорарна астрология - уводна лекция

Хорарната астрология има своите методи и правила за отговор на въпроси, които си задаваме ние или получаваме от други хора. Достатъчно е да фиксираме часа  и минутите на задаване на въпроса и да построим хороскопа с този час и с координати на мястото, в което се намираме. Мястото за изчисление на хороскопа е винаги мястото, в което се намира астролога.

Полученият хороскоп наричаме хорарна карта тя представя:

1. Питащия

2. Въпроса, или това за което се пита

3.Съдържа и отговор на въпроса, стига да успеем да прочетем правилно астрологичната символика. 

Човекът, който задава въпроса, се нарича „Кверент”. На него съответства първи дом или Асцендента от картата. Кверентът е представен главно от управителя на първи дом и допълнително от планета или планети в първи дом, ако има такива.Това за което се пита -  самият въпрос се нарича „Квезит”. Поставяме Квезита в този дом в хорарната карта, който най-очевидно съответства на темата на въпроса. Управителят на знака на върха на дома на Квезита е главен сигнификатор на Квезита. Допълнителни сигнификатори са планета или планети в дома на Квезита, ако има такива. Ако въпроса касае нашето финансово състояние, определяме 2 дом, неговия управител и планетите в него като сигнификатори на Квезита. Ако, въпроса е свързан с предстоящо пътуване, обучение, новини и комуникации 3 дом на хорарната карта и свързаните с него управител и планети ще представляват Квезита.Така се процедира и за всички останали домове като търсим символична връзка между темата на въпроса и съответния астрологичен дом.

Луната е един от най-важните фактори във всяка хорарна карта. Необходимо е да се анализира внимателно нейното разположение по знак, дом и аспекти, както и връзката й със сигнификаторите на Кверента и Квезита. Луната събира и транслира светлина т.е. образува и пренася аспекти от едни планети към други планети, помага за осъществяването на въпроса или пречи за осъществяването. Луната показва нагласите и интересите на питащия, свързва се с намесата на трети лица, определя също така хода на събитията и крайния резултат.

В хорарните карти астрологът е представен от Десцендента, знакът на куспидата му, управителят на Десцендента и планетите в 7 дом.

Съществуват показатели, които влияят негативно върху компетенцията на астролога или поставят под съмнение правилността на отговора, който дава.

Това са случаите когато: 

 1.Сатурн е в седми дом

2.Господарят на седми дом е ретрограден

3.Господарят на 7 дом е изгорен от Слънцето /в орбис +/-3 гр.от Слънцето/

4.Нептун или Плутон са в 7 дом.

Тези показатели отпадат като негативни значения за астролога в случаите, когато въпроса е свързан с отношения, тъй като тогава 7 дом и планетите в него ще описват темата на въпроса, а не съмнения в компетенцията на астролога. Крайно неблагоприятен показател за изхода на въпроса е Сатурн в първи дом-Уилям Лили казва, че ако Сатурн е ретрограден и в съвпад с Асцендента – нещата никога не завършват добре. Практиката потвърждава това правило, но има случаи в които Сатурн в първи дом просто посочва възрастта на кверента,някакъв проблем с неговото здраве или други затруднения, в  които се намира. 

 Автор : Румяна Тончева

 

 

Хорарна  астрология - 2 част